Κανονισμός - Road Book - Χάρτης


Στο παρακάτω Link θα βρείτε τον κανονισμό του αγώνα και το Road Book

Κανονισμός - Road Book


Χάρτης Διαδρομής 
Αφετηρία : 40°33'04.5"N 22°06'51.2"E
Τερματισμός : 40°33'46.2"N 22°07'37.8"E
Πρόσβαση θεατών : 40°32'56.1"N 22°09'45.5"E